Menu

acupunctuur medisch of niet?

acupunctuur medisch of niet?

Betreft: openstellen praktijken complementaire therapeuten

Budel, 15 december 2020

Geachte heer De Jonge, geachte volksvertegenwoordigers,

Om te beginnen onze dank en waardering voor het vele werk dat door u en alle betrokken partijen in deze spannende tijd wordt verzet. En nu vlak voor de Kerst draconische maatregelen treffen, dat getuigt van moed.

Namens vier beroepsverenigingen* van hoog opgeleide complementair therapeuten en artsen vragen wij uw aandacht voor onze contactberoepen. Wij constateren dat onze contactberoepen kennelijk aan de verkeerde kant van de ‘knip’ zijn terechtgekomen, namelijk bij de niet-medische beroepen. Wij komen niet voor op de lijst Uitzonderingen Contactberoepen Lockdown, die uitgaat van betaling op basis van specifieke wetten.

Hier willen wij graag tegenover stellen dat onze therapeuten:

 • vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering;
 • voldoen aan de voorwaarden door de ZV gesteld (vooropleiding, vakinhoudelijke en medische nascholing, visitatie etc.);
 • verplicht voorzien zijn van een AGB-code;
 • daardoor in aanmerking komen voor de COVID-sneltest;
 • gehouden zijn aan gelijke wetgeving als de reguliere zorg: WGBO, Wkkgz, AVG;
 • geregistreerd zijn met SBI-code 86919: overige paramedische praktijken en alternatieve genezers;
 • btw-vrijgesteld zijn voor gezondheidskundige verzorging van de mens;
 • vakinhoudelijk en westers medisch op Hbo-niveau zijn opgeleid;
 • geen luxeproduct leveren aan klanten, maar patiënten behandelen;
 • effectieve zorg verlenen, bijvoorbeeld bij chronische pijn waarbij pijnstilling niet afdoende is, of aan mensen die reguliere medicatie niet verdragen of waarvoor geen afdoende reguliere behandeling is;
 • hiermee de overbelaste eerstelijnszorg structureel ontlasten en kostenbesparend werken;
 • patiënten ondersteunen, die in deze tijd op reguliere ingrepen moeten wachten;
 • behandelen op basis van wetenschappelijk en kosteneffectiviteitsonderzoek;
 • werken conform protocollen naar RIVM-voorbeeld i.v.m. COVID-19;
 • vanuit de basis van hun therapieën een gezonde leefstijl promoten, waarmee zij een belangrijke bijdrage leveren aan de onlangs in de Tweede Kamer aangenomen motie van Von Martels en Kuik (35570-XVI-47);
 • aangewezen zijn op (of veroordeeld tot) de Continuïteitsbijdrage door Zorgverzekeraars Nederland.

Wij menen dat er voldoende onderbouwing is om onze ‘contactberoepen in alternatieve geneeswijzen’ onder de medische contactberoepen te scharen.

Wij verzoeken u derhalve dringend ons toe te voegen aan de lijst Uitzonderingen Contactberoepen Lockdown. Daardoor kunnen wij onze patiënten weer van dienst zijn, met inachtneming van alle maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.

Indien gewenst zijn wij uiteraard bereid nader toelichting te geven op bovenstaande. Wij horen graag zo spoedig mogelijk van u.

Koepel Alternatieve Behandelwijzen

Mevrouw M. van der Schilt,

Voorzitter

*  Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur – NVA

Beroepsvereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde – Zhong

Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde – MBOG

Beroepsvereniging voor Natuurkundig Werkende Professionals – NWP

Vanuit de KAB, samen met collega beroepsgroepen, wordt er achter de schermen hard gewerkt om er voor te zorgen dat onze praktijken weer open mogen, zodat wij onze cliënten weer van dienst zijn, met inachtneming van alle maatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Zhong

Logo van NVTCG Zhong

Geen reactie's

Geef een reactie